قوانین ومقررات

مدت زمان مطالعه: 20 دقیقه

قوانین ومقررات

ثبت نام و ورود به سایت بازرگانی آرتا و هنگام استفاده از پروفایل شخصی، و سایر خدمات ارائه شده توسط بازرگانی آرتا به معنی آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین بازرگانی آرتا است. ورود کاربران به وب ‏‌سایت فروشگاه اینترنتی بازرگانی آرتا و ثبت سفارش در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین فروشگاه اینترنتی بازرگانی آرتا از سوی کاربر است. قوانین عمومی: توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های فروشگاه اینترنتی بازرگانی آرتا منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و خدمات فروشگاه اینترنتی بازرگانی آرتا تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و بروزرسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

نظرات0

بالا